W celu uzyskania informacji dotyczących oferty zapraszamy do kontaktu:

Biuro Marketingu PeP: marketing@pep.pl, tel. +17 859 69 69

oraz zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Banku.