Kontakt z organizatorem kampanii Warto Kartą:

info@wartokarta.pl

tel.: +48 17 859 69 69

Kontakt dla mediów:

Olgierd Borówka

olgierd.borowka@cluepr.pl

tel.: +48 780 023 075